Rólunk

 

Különböző irányokból érkeztünk, az élet más – más területén vívtuk meg a saját küzdelmeinket. Azért alkottunk egy csapatot, hogy összeadjuk a tudásunkat és tapasztalatainkat, és így egy sokrétű fejlesztési módszerrel támogathassuk a hozzánk fordulókat.

Dr. Vizin Anita

tréner, coach, jogász,

az Énerő Akadémia megálmodója, alapító tag

 

„Ha egyik nap gyönyörű a világ, a másik nap barátságtalan, a különbség én vagyok”

Rudolf Steiner

Messziről érkeztem a segítő – fejlesztő szakmák területére, és hiszem, hogy az ezek gyakorlásához szükséges alázathoz az ide vezető út minden állomása elengedhetetlen volt.

Közel két évtizedes, színes és sokrétű önismereti munka áll mögöttem, melynek során megtapasztaltam, hogy családi mintáim, hiedelmeim, saját „sorskönyvem”  megismerése, blokkjaim feloldása által nyílhat csak meg igazán számomra az egyre szabadabb és önazonosabb élet lehetősége.

Egy időben újabb és újabb kihívással teli helyzeteket tűztem magam elé, hogy azokkal feszegessem a határaimat, „kóstolgassam” az erőmet és a gyengeségemet, szembenézzek a félelmeimmel. Mindegyik élmény a mai napig erőforrásként szolgál, amikor nehézséggel küzdök, vagy a feladás gondolata felmerül bennem, mert mindben megéltem a mélységeket, és végül az önmeghaladásom eredményeként a magasságokat is.

Jogi egyetemet végeztem, és először a bírói hivatásban találtam meg azt a küldetést, hogy közreműködhessek a megbillent egyensúly helyreállításában, egyfajta „rend” megteremtésében. A tárgyalóteremben eltöltött 15 év alatt rendkívül sok nehéz élethelyzettel, krízissel, a felelősségvállalás küzdelmeivel, illetve mindezek különféle megélési módjaival találkoztam, az emberi reakciók és érzelmek széles skálája tárult elém. Az évek előrehaladtával már egyre inkább arra vágytam, hogy más eszközökkel, támogatólag tudjak hatni, és segítsem a hozzám fordulókat a saját lelki ellenálló képességük és megküzdési stratégiáik felfedezésében és fejlesztésében.

Ebből a felismerésből fakadóan indultam el a hivatásváltás felé egy széles körű önképzés útján, és először trénerként, majd ICF akkreditált coachként végeztem, emellett erőszakmentes kommunikációt hallgattam. A stresszel teli helyzetek kezelése érdekében mindfulness tanfolyamon sajátítottam el a tudatos jelenlét praktikáit, valamint progresszív relaxációt és autogén tréninget tanultam, melyek mind a belső stabilitás megőrzését segítik, és változatos eszköztárként szolgálnak a kliensek támogatásában is.
A folyamatos szakmai továbbképzést alapvetőnek tartom, ezért jelenleg érzelem regulációt és neurolingvisztikus programozást tanulok.

Az elmúlt évek során az egyik legcsodálatosabb tapasztalásom az volt, hogy a megoldások, és az azokhoz szükséges erőforrások valamennyiünkben ott vannak, a külső, objektív szem, a támogató kéz csupán ahhoz szükséges, hogy az önmagunkra való rálátásunk élesedjen, a kiúthoz vezető első lépteink magabiztosabbak lehessenek, hogy felfedezhessük és üdvözölhessük belső kincseinket. Ebben kívánom segíteni klienseimet.

Tanulmányok, képzések:
2019. májustól –
NLP (neurolingvisztikus programozás) képzés
NLP Akadémia

2018. november – december
Profiles tanácsadó képzés
Profiles International Hungary Kft.

2018. február – 2018. május
coach képzés a Nemzetközi Coach Szövetség ACSTH minősítésével
Gordon & T. A. Kft.

2017. szeptember – 2018. január
tréner képzés
Thomas Gordon-féle kommunikációs eszköztárra és a tranzakcióanalízis alapjaira épített
képzés
Gordon & T. A. Kft.

2017 – 2018
progresszív relaxáció és autogén tréning tanfolyam
Kheiron Transzperszonális Pszichológiai Tanácsadó és Oktató Központ
Csoportvezető: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus és terapeuta

2017 – 2018
erőszakmentes kommunikáció
Tréner: Rambala Éva

2017. nyara
mindfulness (MBCT)
8 hetes tudatos jelenléten alapuló kognitív terápiás képzés
Tréner: Takács József

1999 – 2004
jogász diploma
Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar

Karaszi Andrea

coach, tréner, mediátor, közgazdász,

alapító tag

„Mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrások – bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyünk”

Carl Rogers – Valakivé válni

1987-ben diplomáztam közgazdászként. A racionalitás, a gazdasági összefüggések, a számok, adatok, tények és legfőképpen a kiszámíthatóság lettek életem főbb sarokpontjai. Ugyanakkor fiatal felnőttként hamar belefutottam én is az élet nagy kérdéseibe és gödreibe, melyekhez nem találtam válaszokat, megoldásokat a logika mentén. Mit, miért teszünk vagy nem teszünk? Amit kimondunk az miért lesz egy másik ember számára teljesen más értelmű? Miért csak azt halljuk és látjuk meg, ami nekünk jó?

A hiányzó válaszok keresése és nyitottságom – a közgazdasági munkám végzése mellett – elvezetett egy másik társadalomtudományi terület megismerése felé. Sok-sok pszichológiai témájú könyv, előadás, továbbképzés, tréning, szupervízió gazdagította, színesítette a szabadidőm . Az önismereti csoportok sokasága pedig kezdtek újabb kulcsokat adni önmagamhoz és a világhoz. Így bő két évtizeden keresztül közgazdászként bőségesen szereztem tapasztalatot a multinacionális cégek sajátosságaiból; kialakult a vezető, valamint oktatói rutinom, jártasságom és több száz munkatárs előremeneteléhez járultam hozzá – ugyanakkor a multiknál oly gyakran megjelenő kiégés illetve a kudarc tapasztalatok feldolgozásához pedig az önismeretben való elmélyülésem adott mankókat, kapaszkodókat.

Egy idő után pedig felébredt bennem a gondolat – a tudást, amiket képzéseim során kaptam, szeretném mások felé hasznosítani, továbbadni. Így az elmúlt évtizedekben újabb és újabb formákban kezdtem segíteni a hozzám fordulókat. Előadásokat tartottam önismeret, reziliencia, érzelmi intelligencia valamint viselkedés közgazdaságtan témákban, tréningeket a Hatékony Emberi Kommunikáció elsajátítása, illetve Én-erő Hatékonyság érdekében.

Speciális vitarendezéssel – IMR Mediátorként- segítem a konfliktusos helyzetek tisztázását, békítését, egyeztetését, hogy a perbeszéd inkább párbeszéd lehessen – magánéleti, párkapcsolati és üzleti, gazdasági vitákban is. Coacként pedig igyekszem kihozni ügyfeleimből a rejtett erőforrásokat, illetve segítek nézőpontokat váltani, hogy képesek legyenek élvezni az életüket és megoldani felmerülő nehézségeiket.

Tanulmányok, képzések:

2017 – Umathum Akadémia Mediátor és coach akkreditációi

2017 – Coach Szalon és CoachOk Szövetségének képzései

2012 – Országos Kék Vonal képzései és szupervíziók

2012 – 2014 Délután Alapítvány képzései és szupervíziók

2008 Gordon & TA – játszma képzések

2007 – 2008 EMK – Rambala Évával

2004 – 2007 Humanisztikus asztrológia (pszichológiai megközelítés)

2002 – 2004 Grafodidakt – okleveles grafológus végzettség valamint pszichológia alapjai vizsga

1996 – 1997 Bankárképző – Tőzsde szak

1993 Dr Hermann István – NLP 100 órás alap

1991 Gordon Egyesület – NET és PET tréneri végzettség

1990 Gordon Egyesület – TET tréneri végzettség

1989 Gordon Egyesület – FET tréneri végzettség

1982 – 1987 Corvinus Egyetem közgazdász diploma, pénzügy szak

Gyurcsek András

meditáció, relaxáció oktató, fókuszolás kisérő,
mentálhigiénés szakember,

alapító tag 

 

„A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes… a különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni.”

Carl Rogers

Az MOME vizuális kommunikáció szakán végeztem. A munkaköröm megkívánta az empatikus készséget. A megrendelők többnyire nehezen tudják szavakba önteni, pontosan mit szeretnének vizuálisan viszontlátni, ezért kialakítottam egyfajta kontemplált figyelmet, ami a non-verbális jelekre is koncentrálva segítségemre van a pontosabb megértésben.

Szabadúszó egyéni vállalkozóként olyan dolgokkal is foglalkoznom kellett, amik nem tartoznak szorosan az eredeti szakmámhoz, üzletkötői és ügyfélkapcsolati feladatokat is vittem, és éreztem, hogy kommunikációs technikámon és a viszonyulásaimon bőven van mit csiszolnom, ezért „erőszakmentes kommunikációt” kezdtem tanulni. Az EMK-ban lényeges elem az érzések felismerése és azonosítása, és ez a témakör felkeltette az érdeklődésemet. Életemben központi elem lett annak tanulmányozása, hogy mi a különbség az „érzés-érzelem-gondolat” hármasa között, és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Elsősorban magamat figyeltem meg, ennek egyik módja a szemlélődő meditáció, amit napi szinten gyakorlok, és meditáció oktatói képzésen is részt vettem. Más technikákkal is megismerkedtem, elsősorban a szomatikus módszerek keltették fel az érdeklődésemet, tanultam autogén tréninget, fókuszolást és Do-In-t.

2018 végén rosszindulatú melanómát diagnosztizáltak nálam, az ezzel való megküzdésben és a felépülési folyamatban nagy segítségemre voltak az elsajátított módszerek, amelyek mindezek szintéziseként megalkottam a self-empathy rendszert.

Úgy tapasztalom, hogy a lelki folyamatok felismerése, kezelése általános probléma. Ez a terület nagyon elhanyagolt, az iskolában megtanulunk írni-olvasni, számolni, de hogy mihez kezdjünk az érzelmeinkkel, az teljesen árnyékban marad. Én ezzel a témával foglalkozom, segítve azokat, akik fejlődni szeretnének ezen a területen. Folyamatosan képzem magam tovább, veszek részt szupervízión, elvonulásokon.

Tanulmányok, képzések:

Tanulmányok, képzések:
2018. Szeptember –
Mentálhigiénés segítő szakember képzés
KRE-BTK Pszihológiai intézet

2017. szeptember – 2018. május
Meditáció Oktatóképzés
Purnam Akadémia
A tanfolyam vezetője: Bálint János

2017. április – 2018. október
150 órás fókuszolás oktatás
Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület
Csoportvezetők: Kántor Árpád, Molnár Emese

2015. szeptember – 2017. május
Egyéves alapfokú autogén trénig csoport, majd ennek folytatásaként:
kétéves komplex analitikus pszichoterápiás orientáltságú zárt csoport
(az imagináció, a rajzolás és a testmunka módszereivel)
Kheiron Transzperszonális Pszichológiai Tanácsadó és Oktató Központ
Csoportvezető: Orosz Katalin

2013. szeptember – december
Do-In (aktív meditáció) gyakorlatvezető képzés
Nemzetközi Shiatsu Iskola Budapest
A tanfolyam vezetője: Madocsai Eszter

Mlinárik Andrea

mentálhigiénés szakember

Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista, okleveles WÉK (Williams Életkészségek) facilitátor, kapcsolati kommunikációs tréner 

 

“Te legyél az a változás, amit a világban szeretnél látni.” – Mahatma Gandhi

„Az egyetlen állandó a változás maga” – Herakleitosz

E két idézetben találtam meg azt az esszenciát, amely személyes és szakmai életutam lényegi jellemzőjét, a változást hordozza. Építészként közel 20 évet műszaki pályán töltöttem, az elmúlt 10 évben informatikai, jogi szakterületen dolgoztam.

Hogyan lettem akkor segítő? Kisgyermekes szülőként, a 90-es évek elején résztvevője voltam a Magyarországra abban az időben érkező Thomas Gordon féle P.E.T. azaz Szülői Eredményességi Tréningnek. Az ott megismert készségek új időszámítás kezdetét jelentették a számomra. A megváltoztatott szavak megváltoztatták a kapcsolataimat. Az észlelt, átélt, másfajta, örömteli kapcsolódások rendíthetetlen képviselőjévé tettek e kezdetben csupán kommunikációs módszernek tűnő, majd fokozatosan átalakuló szemléletmódnak. Az együttműködő kapcsolatok kialakítása, fenntartása, átélése hangsúlyos szemponttá vált az életem valamennyi területén, olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt sürgető késztetést éreztem arra, hogy magam is e kapcsolati kommunikációs szemlélet, módszer megismertetője legyek minél szélesebb körben. Így F. Várkonyi Zsuzsa (a Gordon tréningek hazai meghonosítója) szakmai irányítása alatt 2016-ban tréneri képesítést szereztem.

Innen egyenes út vezetett a Szegedi Egyetem mentálhigiénés szakember képzésére, ahol olyan széleskörű ismeretanyag vált megismerhetővé és gyakorolhatóvá számomra, amely a Rogersi, személyközpontú, humanisztikus szemlélet általam eddig leginkább ismert és tapasztalt interperszonális hatásain (együttműködőbb, örömtelibb, hatékonyabb kapcsolatok megélésén) túl saját magam, mint egyén és ezáltal, minél kongruensebb, hiteles segítő egyre közelebb kerüljek énem teljességének megtapasztalásához, megértéséhez és elfogadásához, Carl Rogers szavaival élve kimondani „ez vagyok én”.

Immár mentálhigiénés szakemberként kezdeti tréneri céljaim is alakultak, változtak, tágabb kitekintést nyertek.
Személyes életemben egyre hangsúlyosabb teret kaptak azok a tapasztalataim, melyek során azt élem át, hogy hatással tudok lenni a helyzetemre, tágabb környezetemre, hogy a változásért magam tudok tenni. Hogy akár egészen apró lépésekkel én is segíteni tudom az elmozdulást az egyensúlyhoz való visszatérés felé.

Kiemelt célom, hogy az önsegítés tudatos és minél hatékonyabb használatára bíztassam a hozzám fordulókat.
Stressz és veszteség. Két olyan elkerülhetetlen hatás, mely minden emberi élet velejárója, lelki és testi egyensúlyunk felborítója. Az általam e két területen képviselt és használt önsegítő módszereket (Williams Életkészségek ©Program és Gyászfeldolgozás Módszer®) személyes tapasztalataim és mindennapi gyakorlati hatékonyságukon keresztül, a módszerek átadására feljogosított facilitátorként illetve specialistaként ajánlom egyéni illetve csoportos formában.

.Tanulmányok, képzések:

2019. Szeptember –
Coach – képző Akadémia
Gordon & T. A. Kft.
Szakmai vezető: Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

2019. június
Gyászfeldolgozás Módszer Specialista képzés
Képzés vezetője: dr. Sarungi Emőke pszichiáter
Gyászfeldolgozás Módszer Magyarország vezetője

2019. október

Williams Életkészségek® Program (WÉK) facilitátor képzés

Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság

Képzés vezetője: dr Stauder Adrienne

 2016-2018 Integratív mentálhigiénés szakember képzés

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK)

Szakfelelős: Dr. Szenes Márta

2017. február

TA 101 Bevezetés a tranzakcióanalízisbe képzés

Gordon & T. A. Kft.

Képzés vezetője: Antal Sándor

2015-2016 Trénerképzés
Thomas Gordon kommunikációs készségei és a Tranzakcióanalízis elmélete által is inspirált, saját fejlesztésű módszertannal 130+68 órában.
Gordon & T. A. Kft.
Képzésvezető: Vizi Beáta
Szakmai vezető: Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

1983-1986 Okleveles magasépítő üzemmérnök
Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola

Dr.Illés Hilda

viselkedéselemző,
pszichológia BA

 

 “Mindegy, hogy kis csalános csermely vagy szálfákat úsztató folyam. Ami vagy, az vagy. Életeddel egyet tehetsz: éld hasznosan.”

Simon István

 „Az élet mindenkit kihívások elé állít, és mindenkinek magának kell rájönnie, melyek ezek.”

Viktor Frankl

A fenti Simon István idézetet általános iskolai osztályfőnöknőm írta az emlékkönyvembe. Ez az egyik vezérfonal, ami gyermekkoromtól végigkíséri az utamat. Sok minden benne foglaltatik abból, amiben hiszek: az önelfogadás, a tolerancia, mások elfogadása, az, hogy mindannyian értékesek vagyunk, és megfogalmazódik benne a felelősség vállalása is: felelősek vagyunk azért, ahogyan élünk.

A második idézet Viktor Frankltől a logoterápia atyjától származik, aki a haláltábort is megélve, túlélve arra a következtetésre jutott, hogy bármi elvehető az embertől,de annak szabad megválasztása, hogy hogyan reagál egy adott élethelyzetre, nem. Az határozza meg életünk minőségét, ahogyan viszonyulunk a minket körülvevő dolgokhoz, az, amilyen jelentést tulajdonítunk nekik. A szenvedésnek, a legrosszabb életnek is meg lehet találni az értelmét.

Már középiskolás koromtól szenvedélyem a pszichológia, először mégis jogi diplomát szereztem, és a rendőrség kommunikációs osztályán helyezkedtem el, ahol pár évvel később osztályvezető-helyettes lettem.

Első gyermekem születését követően éreztem azt, eljött az ideje, hogy megvalósítsam az akkor közel 15 éves álmomat, és jelentkeztem az egyetem pszichológia szakára. A BA képzést a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, ahol 2017-ben diplomáztam viselkedéselemzőként. Mester képzésre a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetébe jártam tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon, ahol 2019-ben sikeresen abszolváltam a tanulmányaimat, záróvizsgát tettem, azonban egy második nyelvvizsga megszerzése még szükséges a diplomám kézhezvételéhez.

2018-ban elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítvány alapozó fejlesztő képzését, és 2018 óta alapozó fejlesztőként, mozgásfejlesztés útján segítem a gyermekek idegrendszeri érését a váci Kistigris Fejlesztőponton.
A 7köznapi pszichológia csapatának tagjaként havi egy cikket publikálok változatos pszichológiai témákban, a mesék szerepétől kezdve a csoportpszichológiai jelenségekig.

Lélekgondozóként rendkívül fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a minket foglalkoztató dolgokról, problémákról, legyen egy olyan oldott közeg, ahol ezt megtehetjük, ezért jelenleg a mesék iránti szeretetemből, és a mesék szorongásoldó, illetve érzelmi intelligencia fejlesztő hatását is felhasználva mese-csoportokat szervezek Vácott gyermekek és felnőttek részére is.

Családanyaként és fejlesztőként is rengeteget tanultam és tanulok a gyerekektől magamról, az emberekről, az elfogadásról, és a türelem fontosságáról a másik ember iránt, de önmagunk iránt is. Folyamatosan tapasztalom, hogy a változást nem lehet siettetni, türelemmel és a másik ember tempójának, érésének, személyiségének messzemenő figyelembe vételével, elfogadásával lehet segíteni őt a saját útjának végigjárásában, a belőle fakadó megoldások megtalálásában, hiszen a mag bennünk van.

Célom, hogy egy olyan, a rogersi elvekre (feltétel nélküli elfogadás, empátia, hitelesség) épülő kapcsolatot alakitsak ki a hozzám fordulókkal, ahol biztonságban érzik magukat, és ahol rálelhetnek a saját erőforrásaikra, amelyek segitik őket a stresszes helyzetekkel való megküzdésben, a mindennapok megélésében. A nehézségek, a szenvedés az élet része, de az, hogy élünk, egy csoda és hatalmas lehetőség is egyben, hiszen, ahogy az ismeretlen eredetű dalocska is mondja: “Az élet szép, az élet szép, akármilyen nehéz is, az élet szép.”

Tanulmányok, képzések:

Végzettségeim:
• Debreceni Egyetem jogász szak (2004)
• Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szak (BA) – viselkedéselemző diploma (2017)
• Debreceni Egyetem pszichológia szak, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány (MA) – abszolutórium, záróvizsga (2019)

Egyéb képzések:
• Alapozó Terápiák Alapítvány – alapozó fejlesztő (2018)
• Érzelmi- és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. Elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció (1. modul) – Vadaskert Alapítvány, akkreditálta a Semmelweis Egyetem (2018)
• Érzelmi- és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében (2. modul) – Vadaskert Alapítvány, akkreditálta a Semmelweis Egyetem (2018)
• Óvodás- és iskoláskorú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái – Vadaskert Alapítvány, akkreditálta a Semmelweis Egyetem (2019)
• Művészetterápiás technikák – Freud-i énerő, erőforrás és az én transzformációi – Rajzelemzési Intézet (2019)
• Alkalmazott meseterápia – Vadaskert Alapítvány (2019)

Szakmai tanácsadónk

Dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna

tanácsadó szakpszichológus, EMDR-terapeuta (trauma-feldolgozás)

 

A Metamorfózis Műhely alapítója, az ELTE – PPK munkatársa.

Életvezetési tanácsadó – és terápiás tevékenysége mellett a fiatal pályakezdő pszichológusokat az alábbi tevékenységeivel támogatja:

– szakmai szupervíziók
– érzelemreguláció workshopok
– traumaterápiás alapismeretek workshopok
– ELTE MPT estek moderátora, szervezője
– krízis tanácsadó estek szervezője, előadója
– a sikeres “Lelkizóna” blog részére publikációk szerzője.

Bővebben róla: www.metamorfozismuhely.com

Felkeltettük érdeklődését?

Lépjen velünk kapcsolatba

3 + 9 =

Ha szeretne értesülni eseményeinkről és blogbejegyzéseinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!