SZOLGÁLTATÁSAINK

Szolgáltatásaink rendszere

I. Empátia önmagunkkal

A reziliencia alapja az önmagunkkal szemben gyakorolt empátia.

A self-empathy folyamatnak három alkotóeleme van, melyek organikusan illeszkednek egymásba, de külön-külön is alkalmazhatóak:
– a relaxáció utat nyit, oldja az érzelmeket blokkoló krónikus stresszt, – a kontemplatív fókuszolás technika interaktív kapcsolatot teremt az érzés-érzelem-gondolat háromszögben, – a szemlélődő meditáció megteremti az empatikus együttlétet önmagunkkal, erőszak, ítélkezés és manipuláció mentesen.

Folyamat közben a megfigyelő szerepkörébe helyezkedünk, mégpedig egy olyan kivételes szituációban, ahol a szemlélődés tárgya is mi magunk vagyunk. Nem beavatkozva, passzív figyelemmel viszonyulunk önmagunkhoz, így megadjuk magunknak azt az empatikus jelen levést ami puha otthonosság érzéssel tölt el. Szerencsés esetben ez az érzés ismerős lehet, egyszerűen csak visszarepít a korai időszakba, amikor édesanyánkkal még szinte egyek voltunk és megkaptuk a teljes empatikus figyelmet, ez esetben csak felidézzük, emlékeztetjük magunkat erre a boldog állapotra. Előfordulhat, hogy ezt az élményt valamilyen tényező megzavarta, megszakította a maga idejében, vagy túl korán történt meg a leválás, aminek következtében a lélek legmélyén hiány marad ott, ahol a teljesség élménye lehetne. Ha nincs meg, vagy nem felidézhető az „ősbiztonság” érzése, a gyakorlatok által megteremtjük magunknak ezt az állapotot, önmagunk leszünk az empatikus együttlét alanya és tárgya is egyben, megadva magunknak a hazaérkezés örömét és biztonságát.

Ez a folyamat lehet egyéni (megfelelő képzés után), páros vagy csoportos. Kísérésnél lényeges elem a nondirektív mentálhigiénés beszélgetés, ami felvezeti az üléseket, segít megvilágítani az adott témát, amivel dolgozunk és a tapasztaltak értékelésénél is segítségünkre van.

Meditáció

Többféle meditációs iskola létezik, az ülések során a fő irányzatokat mutatom be, hogy a résztvevő a tapasztaltak alapján eldönthesse, melyik technika áll legközelebb a személyiségéhez.

részletek

A legelterjedtebb kinesztetikus (testérzet figyelés) stílus mellett vizuális, hang alapú és illat meditációt is tanulunk. A fókusz mindemellett a legősibb technikán: a légzésfigyeléses meditáción lesz. Ezeken kívül tanítok még relaxációs módszereket és a fókuszolás technikából is ízelítőt adok.

A tanítások nem illeszkednek semmilyen felekezet rendjébe, viszont a világvallások elveivel teljes mértékben összeegyeztethetőek. A meditációs szemlélet tapasztalat és nem hit alapú, kérem is, hogy csak azt építsed be a világnézetedbe, amit ténylegesen megélsz és számodra hitelesnek, igaznak bizonyul.

Relaxáció

Egy oldott, ellazult állapot, amelyben elengedjük a fizikai és mentális feszültséget és ezzel párhuzamosan feltöltjük energiakészleteinket.

Részletek

A felgyülemlett stressz így elpárolog és újjászületve folytathatjuk aktív életünket. 20 perc relaxáció 2 óra alvásnak felel meg. A hétköznapi kikapcsolódási technikák (TV, alkohol és más drogok) csak elterelik a figyelmet a belsőnkben zajló folyamatokról, ezzel szemben a vezetett relaxáció egyfajta empatikus kapcsolatot alakít ki saját testünkkel és elménkkel, lágy, szelíd viszonyulással önmagunk felé. A relaxált állapotot elérhetjük imaginációs folyamattal, vagy a fizikai test ellazításával.

Fókuszolás

A fókuszolás egy olyan módszer, amely kommunikációs csatornát nyit a testünk és az elménk között. Ezáltal feltár és felold bennünk múltbéli helyzeteket, elakadásokat.

részletek

A technika élményközpontúan megélt tapasztalás, melynek során az érzéki benyomásokra koncentrálunk, a hétköznapi „agyalással” ellentétben. Az életben felmerülő problémákra a tudatosságon kívüli régiókból hívunk megoldásokat. Erőforrásokhoz férünk hozzá, melyek segítségével olyan problémákat is megoldhatunk, amikre a racionális oldalunk már nem képes. Kapcsolatba kerülhetünk saját érzéseinkkel és az összes látvány, hang, érzet, íz, illat egyszerre emelkedik figyelmünk előterébe. Egyéni foglalkozás ajánlott bármilyen válaszkeresés, elakadás esetén, terápia előtt, vagy annak kiegészítőjeként. Bizonyítottan sikeresebb az önismereti munka, ha a kliens képes felismerni és megfogalmazni érzéseit és mindemellett élő kapcsolatot tud létrehozni a tudatalatti tartalmakkal, a fókuszolás ezekben lehet segítségünkre. A foglalkozás széken ülve folyik, nem igényel különösebb rákészülést, átöltözést.

Nondirektív mentálhigiénés beszélgetés

A kliens és a segítő közötti párbeszéd, amelyben a segítő számára a kliens egésze a téma, mindenféle előítélet és prekoncepció nélkül.

részletek

A kliens elbeszélése alapján a segítő a klienshez a helyzetébe empatikusan belehelyezkedve kerül közelebb úgy, hogy a kliens szemével láthassa annak nehézségeit. Meghallgatja őt tanácsadás, bírálat, vélemény megfogalmazása nélkül, pozitív elfogadással. Így a segítség maga a beszélgetés, az empatikus kapcsolat, amiben a kliens teljesebb, valóságosabb képet alkothat önmagáról, nehézségeiről, rejtett erőforrásairól.

II. A reziliens működés építőkövei

A reziliens attitűd egy olyan viselkedés – és szemléletmód, amely rendkívüli erőforrást jelent a nehéz helyzetekben. A lelki rugalmasság és megküzdési képesség lényegében egy speciális reakció a külvilág történéseire, melynek számos alkotóeleme van. Az alapja az empátia önmagunkkal, és fontos összetevője a másokkal való megfelelő és asszertív kommunikáció is, de van néhány olyan terület és kompetencia, amelyek ennek a működésmódnak az esszenciáját, a fő üzemanyagát alkotja.

A reziliencia szemüvege

A reziliencia „szemüvegén” át tekintve a történéseink, megpróbáltatásaink más megvilágításba kerülnek, új alakot vesznek fel, olyan aspektusaikat mutatják meg, amelyeken keresztül könnyebben elfogadhatókká, adaptálhatóvá válnak. Ez azért is kiemelkedően fontos momentum, mert csak ennek megtörténte által lehetnek kiindulási alapjai a fejlődésünknek.

részletek

A tréningen ránézünk, mitől is függ, és hogyan működik a valóság elfogadása, felfedezzük, milyen hiedelmeink alakítják tudattalanul is az automatikus gondolatainkat, megtanuljuk észrevenni és átalakítani ezt az automatizmust, hogy az ne torzítsa a valóságképünket. Megtanuljuk, hogyan használhatjuk a leghatékonyabban céljaink érdekében a gondolatainkat és szavainkat, megismerjük azokat a technikákat, amelyekkel hatással lehetünk a már megélt nehézségeinkre, elsajátítjuk azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket a korábbi nehézségeket énerőnk építésének szolgálatába állíthatjuk.

Kreatív problémamegoldás

Egy problémás helyzetbe kerülve a stressz sokszor aláássa a kreativitásunkat, és pont akkor bénulunk le, amikor a leghatékonyabbnak kellene lennünk. Pedig nyilvánvalóan számtalan eszköz állhatna rendelkezésünkre a megoldáshoz, amihez jó lenne hozzáférni.

Részletek

A tréningen számba vesszük, mik a “legütősebb” erényeink és erősségeink, amelyekkel a legkönnyebben boldogulunk nehéz helyzeteinkben, és a „kölcsönzőből” kipróbálunk olyan erősségeket is, amelyeket még fejlesztenünk kell magunkban. Összetett gyakorlatsoron keresztül elemezzük a behozott és megoldásra váró helyzetet, ránézünk krízistörténetünkre, a bevált és „elbukott” stratégiáinkra, megkeressük és adaptáljuk korábbi kríziseink ajándékait. A kreativitásunkat növelő technikákat sajátítunk el, hiszen sokszor sémákban gondolkodunk, amellyel tudat alatt korlátozzunk önmagunkat. Így hát megtanuljuk szélesíteni a perspektívánkat, „kilépünk a dobozból”, továbbá brainstornig módszereket sajátítunk el, és inspirálódunk egymás megoldásaiból. A tréningről konkrét tervvel indulunk haza, hogy már akár másnap akcióba lendülhessünk.

Megküzdési stratégiák

Kincset érő tudás, ha tisztában vagyunk vele, hogy az egyes nehéz szituációkban mely megküzdési stratégia az, ami leginkább előre visz, melyikkel tudunk időt és energiát megspórolni a probléma vagy krízis feldolgozás során, és melyek azok a technikák, amelyek az adott esetben inkább a terheinket növelik ahelyett, hogy könnyítenének a helyzetünkön.

részletek

A tréningen felfedezzük, elemezzük saját megküzdési mechanizmusainkat, bevett szokásainkat, és új stratégiákkal gazdagodunk: mind az érzelem-, mind a problémaközpontú megküzdés számos fajtájával megismerkedünk, és különböző színes gyakorlatokon keresztül kialakítjuk azt a rutint, amellyel egy jövőbeli szituációban már könnyedén döntünk a megfelelő stratégia mellett. A tréning széles eszköztárral gazdagítja a résztvevőket.

Produktív célkitűzés

Van-e álmod, vágyad vagy konkrét célod? Egyáltalán mi közöttük a különbség? Csak színes lufiként tartod a kezedben, vagy élni is szeretnéd a valóságban?

részletek

A tréningen kiderül, hogyan segíthet a jövőképünk a nehézségeink megoldásában, és megtudjuk, hogy a SMART-on túl is létezik hatékony célkitűzés. Megismerkedünk számtalan olyan aspektussal, amelyekből érdemes a céljainkhoz közelíteni, hogy semmi, de semmi „ne mentsen meg minket” azok elérésétől.

Önmagában persze a professzionálisan és tűpontosan kitűzött cél nem elég, szükség van a megacélozott akaraterőnkre és a folyamatosan éber motivációnkra annak eléréséhez. Ehhez sajátítunk el technikákat, uralni tanuljuk a szokásainkat és elkezdünk szembenézni a céljainktól távol tartó félelmeinkkel, rossz beidegződéseinkkel, hiedelmeinkkel. A tréning végére felturbózzuk énerőnket, hogy így indulhassunk a célunk felé.

III. Hatékony, együttműködő kommunikáció

Hatékony és empatikus kommunikáció hiányában problémás helyzeteink csak tovább mélyülnek. Ahhoz, hogy minél hamarabb a megfelelő megoldás felé induljunk, szükséges egyrészt az, hogy felismerjük és meg is tartsuk határainkat, illetve úgy képviseljük érdekeinket, hogy az a kapcsolatunkat ne veszélyeztesse, sőt, ha lehet, a másik fél előnyére is szolgáljon. Emellett, ha krízishelyzetbe kerülünk, a megküzdési képességünk egyik fontos alkotó eleme a segítségkérés képessége, illetve támogató kapcsolataink rendszere, amelyeket folyamatosan ápolni szükséges.

Nélkülözhetetlen alapok

Elengedhetetlen, hogy egy nehéz helyzetben mihamarabb tisztázzuk, kié is a probléma, hiszen enélkül nagy valószínűséggel csak elbeszélünk egymás mellett, ami sokkal inkább hat a távolodás, mint a közeledés irányába.

részletek

Thomas Gordon zseniális viselkedési négyszögének és kommunikációs modelljének megismerése azonban nagy segítség az induláshoz, és a tiszta kép kialakításához. Azért, hogy minél világosabban értsük egymást, tovább szélesítjük az alapokat F. Schultz von Tun kommunikációs elméletének és eszközeinek bemutatásával, illetve a tréningen lehetőséget teremtünk ezek alapos begyakorlására, hogy mindennapi párbeszédeink során ne csak 2 fület, hanem 4 fület tudjunk használni empátiás készségünk és kapcsolataink ápolására.

Empatikus önérvényesítés

Az önérvényesítés kulcsfogalma az asszertivitás, ami lényegében egy magatartás forma: folyamatosan megfigyeljük a helyzeteket, amibe belekerülünk, majd lecsupaszítjuk ezeket a tények szintjére; lefejtjük róluk a kritikákat, becsmérlő megnyilvánulásokat.

Részletek

Természetesen folyamatosan figyeljük az érzéseinket is, hogy aztán ezekről egyes szám első személyben beszélhessünk és végül, de nem utolsó sorban tudatosítjuk szükségleteinket, mert csak az egyetemleges, emberi szükségleteink mentén van lehetőségünk együttműködő kapcsolódásokra. Így válik lehetővé a határtartás, és válik könnyebbé a nemet mondás is.

Win-win konfliktuskezelés

A viták körülszövik életünket. Bizonygatjuk igazunkat körmünkszakadtáig. A vitázó felek egyikének aztán sikerül is „meggyőzni” a másikat, hisz az beadja a derekát.

részletek

De vajon mennyire tett jót mindez a kapcsolatunknak? Mi nem kevesebbet állítunk, mint hogy a vitákban, nézeteltérésekben rengeteg lehetőség adódik arra, hogy kapcsolatainkat építsük, gazdagítsuk. Természetesen ennek megvannak a maga nem titkos receptjei. Szeretjük ezeket a recepteket átadni és bemutatni, annak bizonyítására, hogy a “win-win” elérése nem egy elméleti modell, hanem a valós életben is könnyen megteremthető állapot.

Mediáció

Konfliktusaink – a megfelelő kommunikációs tudás és gyakorlat hiányában – gyakran elmérgesednek.

részletek

Ilyenkor a megoldás elérésének, a konszenzus megteremtésének célja egy külső szakember bevonását teheti szükségessé, aki szakmai tudásával, függetlenségével és pártatlanságával megteremti azt a légkört, keretet, ami lehetővé teszi a vita békés rendezését. A bíróságok nagy betűkkel hirdetik a találó szlogent: “PER-beszéd helyett PÁR-beszéd” a cél, ügyfeleink számára ebben is segíteni tudunk.

IV. Énerőben a cégerő

A cégek számára a rugalmasság és megküzdési képesség nélkülözhetetlen az üzleti világ kihívásaiban, a folyamatos, fenntartható fejlődés alapja pedig a stabilitás megőrzése minden körülmények között. Ez a stabilitás akkor nyugszik megfelelő alapokon, ha mind az egyes dolgozók, mind a vezetők önmagukban is megélik, és ha egymásban sem bomlasztják azt. Ennek kulcsa az énerős egyéni működésekben, a munka és magánélet rugalmas egyensúlyában, valamint a megfelelő, játszmamentes vállalati kommunikációban rejlik.

Stressz-szelidítő

A „munkahelyi stressz” fogalmát meghallva talán már égnek áll a hajunk, mert a csapból is ez folyik: a stressz minden bajunk okozója, életünk megrontója, boldogtalanságunk forrása.

részletek

Szeretnénk egy „stressztelenítő-pirulát”, amellyel száműzzük és távol tartjuk magunktól, és ígéretet arra, hogy nem lesz vele gondunk a jövőben. Holott a stressz az életünk velejárója, s az nem csak rossz, de sok jó forrása is lehet. A pozitív stressz minél hatékonyabbmegélése tanulható, a negatív stressz pedig erőforrássá alakítható, és így ellenségünkből támogatónkká szelidíthető. A tréningen ránézünk a stressz valamennyi arcára és megismerkedünk egy olyan eszközzel, amellyel azonnal ellenőrizhetjük, épp melyik “ábrázatával” nézünk szembe. Felfedezzük azokat a faktorokat és szituációkat, amelyek rendszeresen benyomják a gombjainkat és feszültséget okoznak bennünk: hiszen ha ezeket felismerjük, koordinálni is megtanulhatjuk őket. Olyan azonnali technikákat tanulunk, amelyekkel a hirtelen ránk törő stresszhullámokat uralni leszünk képesek, és különböző gyakorlatokon keresztül megismerkedünk a stressz napos oldalával is. Végül megtanulunk gazdálkodni az energiákkal és személyre szabott megküzdési stratégiákat alakítunk ki. Így a munka világában könnyebben boldogulunk, sokkal stabilabban és énerősebben leszünk jelen a feladatban.

A kiégés “eloltása”

2019-ben a WHO Hivatalosan is egészségügyi rendellenességnek minősítette a kiégést, vagyis a kezeletlen, tartós stresszt. A stressz árnyékos oldaláról tapasztalatból sokat tudunk.

Részletek

De vajon ismerjük-e a stressz napos oldalát? Gondoltuk-e, hogy a stressz átváltoztatható speciális energiaforrása? És tudjuk-e, hogy a kiégés hátterében mindig megjelenik a munka és magánélet felborult egyensúlya? A válaszokért tréningjeinken nagy hangsúlyt fektetünk a romboló aránytalanságok korrigálására, erőforrásaink számbavételére, illetve kiaknázhatóságára. Hiszünk abban, hogy a kiégés kezelése elvezet minket egy új, élhetőbb egyensúly irányába. A kiégést mi is megéltük, így magunkon is teszteltük gyakorlataink hatékonyságát, azok elégedettséget teremtő erejét.

Az énerős vezető

Nyilvánvaló, hogy egy vezető életében rendkívül fontos a lelki és fizikai egyensúly, a cég életében pedig a vezető egyensúlya ér kincset.

részletek

Tőle mindenki folyamatos stabilitást vár el, és egy olyan mértékű rugalmasságot, amely a cég nehezebb időszakaiban is kitart, és mint egy tartópillér, a biztonság érzetét teremti meg. Ezzel az elvárással szembenézni óriási feladat, és szükséges hozzá annak az ismerete, hogy vezetőként mi az, ami megteremti az egyensúlyunkat, mik azok a történések, amik abból kibillentenek, és mely eszközökkel tudjuk ezt az egyensúlyt a leghatékonyabban és leggyorsabban visszaállítani. A tréningen egyrészt a vezetői szerep tudatosításán, és a vezetői készségek erősítésén keresztül közelítjük meg a rugalmasság és megküzdési képesség kérdéskörét. A vezetők fejlesztik krízis – önismeretüket, és tisztább képet kapnak a problémás helyzetekben megnyilvánuló ösztönös működési mechanizmusaikról. A leggyakoribb kihívást jelentő szituációkra tekintünk rá a rezliencia szemüvegén keresztül, és megkeressük azokat a pontokat, amelyeket megragadva ezek a helyzetek sokkal könnyedebben oldhatók meg, így a fennmarad energia más területekre csoportosítható. A reziliencia – kerék 8 kompetenciája területéről a vezetők olyan eszközöket gyűjthetnek tarsolyukba, amelyek a nehézségekkel való megküzdésüket segítik a jövőben, és amelyek által ezekből a megküzdésekből könnyebben levonhatók a kincset érő tanulságok. Tréning és vezetői coaching formájában is kérhető.

Generációk közti áthidaló kommunikáció

Sajátos korszakban élünk: a digitális világ elterjedése speciális helyzetet teremtett.

részletek

Napjainkban több generáció próbál több-kevesebb sikerrel kommunikálni egymással otthon és a munkahelyeken egyaránt. Ezért a hatékony kommunikáció egyetemleges szabályainak megismerése és alkalmazása, melyek kortól, nemtől, generációktól mentesek, nagy hasznunkra lehet az élet valamennyi területén. Ahhoz, hogy az X,Y,Z ne egy három ismeretlenes egyenletet jelentsen számunkra, hanem az együttműködően dolgozó generációkat lássuk benne, ezért kidolgoztuk a hatékony cégkommunikáció eszközeit, gyakorlatait.

V. Speciális énerő

Vannak életünkben olyan területek és időszakok, amelyekben különösen nagy szükségünk lehet a rugalmasságunkra és megküzdési képességünkre, vagy ezeknek egyedi módon és körülmények között kell megnyilvánulnia. Olyan területeket választottunk a speciális fejlesztési irányainknak, amelyeken egykor mi is “megküzdöttük a magunkét”, sportolóként, étkezési zavartól szenvedőként, életmódváltóként, segítőként. Szakmai tudásunkat így a saját tapasztalásainkkal és bevált módszereinkkel ötvöztük.

Sportolói reziliencia

Ma már vitathatatlan, hogy a sportolói sikerek eléréséhez a mentális felkészültség legalább annyira fontos, mint a fizikai edzettség.

részletek

Vajon milyen akadályokat állítunk magunk elé, amelyek gátolják, hogy elérjük a lehetséges, a maximáis képességeinknek megfelelő teljesítményt?
Min múlik, hogy a versenyt a kudarc lehetőségeként vagy kihívásként éljük meg?
Mik azok a hatékony technikák, amitől sikeres lesz egy sportoló? Mi az, amitől az aggodalom jóleső izgatottsággá, a reménytelenség elszántsággá válik?
A kifejezetten gyakorlatorientált tréning eredményeképpen a sportoló olyan technikára, eszközökre tehet szert, amelyeket mind a felkészülés, mind a verseny során a siker előmozdítására fordíthat, hogy az edzésen nyújtott teljesítményeit élesben is hozni tudja.
A tréning növeli a tudatosságot, megismerteti a hatékony mentális tervezés menetét, a figyelem fúkuszálási technikákat, a felkészülési időszak hullámvölgyein átsegítő eszközöket. A negatív belső beszéd helyett a pozitív célformulák használatára tanít, az érzelem – és impulzus kontroll különféle módjai mellett, annak érdekében, hogy a sportoló megteremtse saját stabilitását, és kifejlessze a kihívás megélésére törekvő attitűdjét a kudarctól vaó félelem helyett.

Énerő az életmódváltásban a reziliencia eszközeivel

Étkezésünk sokszor a stressz levezetés eszköze, és megesik, hogy bűntudatunk lesz evés után. időnként megfogalmazzuk, hogy jó lenne, ha kevesebb édességet kívánnánk.

Részletek

Többféle aspektusból meg lehet vizsgálni az étkezésünket, melyek segítenek szembesülni azzal, hogy milyen gyakran nem is a testünket tápláljuk az evéssel, hanem a lelkünket, szemünket, orrunkat, szívünket. Nem választjuk szét, hogy az éhségérzet a torkunk alól, a gyomrunkból jön, vagy a torkunk feletti részből – a fejünkből – íz, szag, látvány utáni sóvárgás formájában. A reziliencia néhány kompetenciájára építő, NLP és mindfullness elemeket tartalmazó tréningjeinken igyekszünk segíteni abban, hogy az étkezés újra a gyomrunkhoz, illetve jóleső érzésekhez kapcsolódjon, és ne a bűntudat és fogyókúra köröket fussuk végeláthatatlanul, megtanuljuk továbbá, hogyan, milyen eszközökkel lehetünk kitartóak, ha egyszer már elhatároztuk az életmódváltást.

Énerő coaching

A coaching a személyes képességek, erősségek feltárását és fejlesztését célozza. Segíti a problémák megoldását, az elakadásokon való átlendülést.

részletek

A coaching során lényegében nem is problémákról, hanem sokkal inkább időszakos működési nehézségről beszélgetünk. A fókuszba pedig nem az elakadás, hanem a lehetséges megoldások feltérképezése kerül. Az 5-6 alkalmas munkafolyamattal segítjük a személyre szabott megoldás kiválasztását. Az elmúlt években a coaching sokféle módszertana és válfaja alakult ki – business coaching, life coaching, vezetői coaching, sportcoaching … Mi is kifejlesztettük az Énerő coaching eszköztárát, hogy a mindennapi megküzdéseinkhez, a stressztűréshez és a kiégés ellen további hatékony erőforrásokat tudjunk használni. Ne feledd: a változáshoz szükséges a változtatás. Találd meg Énerő coachigjaink segítségével, hogy a te számodra mik a legoptimálisabb változtatási alternatívák.

Támogató és karitatív csoportok

A perfekcionizmus béklyóiban: (Coach Szalon kezdeményezés)

A tökéletesség, a hibátlanság elérése sokunk célja, és azt gondolnánk, hogy a perfekcionizmus mint vezérlőelv egyúttal a sikeres és elégedett élet mozgatórugója.

részletek

Ennek azonban – részben – épp az ellenkezője igaz. A hibáktól való félelem sok-sok olyan lehetőségtől tart minket távol, ahol – a félelem hiányában – megküzdhetnénk a nehézséggel, aminek gyümölcsével egyébként gazdagodhatnánk, énerőnk növekedne. A tökéletesség elérhetőségének az illúziója továbbá az örök elégedetlenség mezején tart minket.
Mivel a perfekcionizmus a megküzdési képesség és a reziliens működés ellen hat, így a Coach Szalon tagjaiként, a Szalon társadalmi szerepvállalása keretében szívügyünknek tekintettük egy olyan csoport létrehozását, ahol a témával kapcsolatos nehézségek megoszthatók, feldolgozhatók, így egy pozitív irányba történő elmozdulás várható a résztvevők számára.

Ki segít a segítőnek?

A segítő foglalkozást űzők többnyire hatalmas nyomás alatt dolgoznak fizikai és lelki értelemben egyaránt. Ez az áldozat nem igazán van megbecsülve és támogatva, gyakran egyedül maradnak gondjaikkal. Ezért indítjuk útjára a Ki segít a segítőnek? programot, ami ingyenes egyéni mentálhigiénés szolgáltatást nyújt e hivatás szakembereinek, segítő beszélgetés formájában.

Felkeltettük érdeklődését?

Lépjen velünk kapcsolatba

10 + 12 =

Ha szeretne értesülni eseményeinkről és blogbejegyzéseinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!